Home

ทรงสวัสดิ์ (1988) จำกัด
ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์
ที่นี่ เราผลิตแต่บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกคุณภาพสูง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนระบบการจัดการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน FSSC 22000
Image not available
Image not available
Image not available
PlayPause
Slider

เราคือผู้ชำนาญในการผลิตถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

ด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษในการผลิตเริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้ และเข้าสู่ขบวนการผลิตบนระบบการจัดการการป้องกันการปนเปื้อนด้วยระบบปิด

รวมไปถึงการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดสรรพื้นที่เพื่อการผลิตสินค้าในแต่ละประเภทอย่างชัดเจน และเป็นสัดส่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารระบบการขนส่งสินค้าในเรื่องความสะอาด และปลอดภัย เพื่อการรักษามาตรฐานในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง

ข่าวสารและกิจกรรมจากทางเรา

SSW Knowledge to You