โครงการปลูกป่า

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนม์พรรษาครบ 76 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทาง บริษัทฯ จะได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 

อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน

ที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันในโครงการปลูกป่าฯ นี้ ให้รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอีกด้วยผู้จัดการโรงงานลงมือลุยน้ำลุยโคลนเองกันเลยทีเดียว

ผู้จัดการนำทัพพนักงานลุยโคลนพนักงานบริษัทฯ ทุกคน ทุ่มเทกันสุดใจ

งานนี้ต้องใช้เรือกันเป็นตัวช่วย

ร่วมแรงร่วมใจภายใต้รอยยิ้มบนใบหน้า

สนุกสนานพักผ่อนไปในตัว

 พักผ่อนกันสักหน่อย

 เสร็จจากปลูกป่า ก็มารวมตัวกันอีกครั้ง

บริษัท ทรงสวัสดิ์(1988) จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นประจำทุกปี

แล้วพบกันกิจกรรมดีๆ ของทางบริษัทฯ กันต่อไปนะคะ