โครงการมอบทุนการศึกษา 2554

โครงการมอบทุนการศึกษา 2554

เนื่องด้วย บริษัท ทรงสวัสดิ์(1988)จำกัด คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทฯ และมีความห่วงใยกับครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสวัสดิการให้กับลูกหลานของพนักงานบริษัทฯ

ที่มีความตั้งใจเรียน เรียนดี และขยันหมั่นเพียร

โดยการมอบทุนการศึกษาให้ทุกๆปี ปีละ 20 ทุน โดยกำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาในเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี

จุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานของบริษัทฯ สนับสนุนลูกหลานของพนักงานบริษัทฯ

ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานบริษัทฯ เพื่อการผลิตงานที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐานออกสู่สังคมต่อไป

แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ ของทางบริษัทได้ต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะ

🙂