บจก.ทรงสวัสดิ์(1988) เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด “100%”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางบจก.ทรงสวัสดิ์(1988) ได้จัดซื้อวัคซีนต้านโรค โควิด-19 ‘Sinopharm’ (ซิโนฟาร์ม) จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อจัดฉีดให้กับพนักงาน ทุกคน ในบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) โดยเริ่มจากภายในบริษัทก่อน โดยทางบริษัทได้รับบริการฉีดวัคซีน จากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 และดำเนินการฉีดวัคซีนภายในพื้นที่โรงงาน

โดยทางบริษัทจะมีการจัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคมที่จะถึงนี้ เพื่อให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัพเดต : เราฉีดเข็มที่สองแล้ว ! รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่เลย