บจก.ทรงสวัสดิ์(1988) ร่วมสร้างความมั่นใจด้วยการฉีดวัคซีนโควิด “ครบสองเข็ม”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางบจก.ทรงสวัสดิ์(1988) ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนต้านโรค โควิด-19 ‘Sinopharm’ (ซิโนฟาร์ม) จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อจัดฉีดให้กับพนักงาน ทุกคน ในบริษัท เป็นเข็มที่ 2 โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจที่ครบถ้วน 100% ให้แก่ลูกค้าทุกท่านว่า “เราฉีดวัคซีนครบสองเข็ม 100%” แล้ว !” โดยทางบริษัทได้รับบริการฉีดวัคซีน จากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 และดำเนินการฉีดวัคซีนภายในพื้นที่โรงงาน ด้วยระบบที่มีความสะอาด และปลอดภัย

ขอขอบคุณทาง โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนภายในพื้นที่โรงงาน ด้วยระบบที่มีความสะอาด และปลอดภัย จนทุกคนได้รับวัคซีนโรคโควิดครบ 100%